Etuudet


Vaikuttaako nuoren yritystoiminta hänen Kelalta saamiinsa etuuksiin?


Jos sinulla on Y-tunnus ja haet Kelan etuuksia (opintoraha, työttömyyspäiväraha tms.)

- TE-toimisto tekee selvityksen siitä, onko kyseessä sivutoiminen vai päätoiminen yrittäjyys.

- Jos olet sivutoiminen yrittäjä eikä sinulla ole ollut tuloja, niin 4H-yritykselläsi ei ole mitään vaikutuksia saatavaan etuuteen.

- Jos sinulla on ollut vähäistä tuloa, niin etuutta sovitellaan tulon määrän mukaisesti (sovittelu tapahtuu aina riippumatta siitä, onko tulo ansiotuloa vai yrittäjätuloa.)


Starttiraha

4H-yrittäjyys on sivutoimista ja harrastustoimintaan perustuvaa toimintaa, johon 4H-yrittäjä ei voi saada starttirahaa. Jos 4H-yrittäjällä on Y-tunnus ja hän haluaa siirtyä harrastuksesta kokopäiväiseksi yrittäjäksi, voi starttirahan saaminen olla vaikeaa. Tämä johtuu siitä, että yritystoiminnan voidaan katsoa käynnistyneen jo aikaisemmin eikä yritys välttämättä täytä tuen myöntämisen edellytyksiä.

Jos lopetat 4H-yrityksesi ja Y-tunnuksesi ja perustat myöhemmin uuden yrityksen toimiakseen kokopäiväisenä yrittäjänä, aikaisemmasta 4H-yritystoiminnasta ei ole haittaa. 4H-yrityskokemuksesta esimerkiksi koulu- tai opiskeluaikana on hyötyä (yrittäjäkokemusta) jos haet starttirahaa myöhemmin käynnistyvää yritystoimintaa varten.  

Starttirahan hakijalla tulee olla yrittäjäkokemusta tai yrittäjätoiminnassa tarvittavaa koulutusta, joka voidaan järjestää myös tuen maksamisen aikana (myös 4H-yrittäjänä toimiminen voidaan katsoa eduksi).


Nuoriso Leader -rahoitus

Vaikka 4H-yrittäjä ei starttirahaa saakaan, on muitakin keinoja yritystoiminnan parantamiseen. 

Esimerkki;

Yrityksen alussa nuorella voi olla oma väline käytössään (esim. kamera valokuvaukseen) ja yrityksen kasvaessa nuori yrittäjä voi hankkia parempia välineitä Nuoriso Leader -rahoituksen avulla. 

Leader -toimintaryhmiä toimii useilla paikkakunnilla ja voit olla heihin yhteydessä rahoituksen suhteen!