Verotus


4H-yrittäjänä maksat veroa saamistasi tuloista. Veroja maksat henkilökohtaisen verotuksesi mukaisesti, käytännössä verokortissasi olevien rajojen ja prosenttien mukaan. Arvonlisäverovelvollisuutta ei ole, koska 4H-yrityksen myynti jää alarajan alle.

4H-yrittäjänä saamasi tulot ilmoitat verottajalle jälkikäteen veroilmoituksessa. Tiedot veroilmoitukseen saa 4H-yrityksesi kirjanpidosta. Kirjanpito kuitteineen pitää säilyttää kuuden vuoden ajan.

Veroilmoituksen tekeminen ei ole vaikeaa. Koska 4H-yrityksen toiminta on pienimuotoista, ilmoitettavia asioita on vähän.


Jos sinulla on on Y-tunnus, olet yksityinen elinkeinonharjoittaja

 • Ilmoitat yritystoimintasi tulot, menot ja tuloksen elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa. Tee veroilmoitus OmaVeron kautta.
 • Verottaja ei lähetä lomaketta postitse. Jos et pääse kirjautumaan OmaVeroon, voit tulostaa veroilmoituslomakkeen (lomake 5.) vero.fi -sivuilta.
 • Jos vähennät autokuluja elinkeinotoiminnan verotuksessa, siitä on veroilmoituksessa erillinen kohta. Huomioi, käytät itse autoa yritystoiminnan harjoittamiseen (mm. omistat ajokortin).
 • Elinkeinotoiminnan veroilmoitus on tehtävä viimeistään 3.4. (2023) Verottaja voi sakottaa myöhästyneestä veroilmoituksesta.
 • Jos sinulla on y-tunnus, elinkeinotoiminnan veroilmoitus on tehtävä vaikka toimintaa ei olisi ollut.
 • Lisätietoja elinkeinotoiminnan veroilmoituksesta on verottajan sivuilla
 • Elinkeinotoiminnan veroilmoituksen täyttöön voit kysyä apua myös suoraan verotoimistosta yritysverotuksen puolelta.
 • Y-tunnuksen hakemisen yhteydessä olet ilmoittautunut verottajan ennakonperintärekisteriin. Verottaja voi periä ennakkoveroa arvioitujen tulojen mukaan. Useimmiten 4H-yrityksiä kuitenkin verotetaan vasta jälkikäteen.


Jos sinulla ei ole Y-tunnusta, kyse on itsenäisestä tulonhankkimistoiminnasta.

 • Ilmoitat yritystoiminnan tuloksen ilmoitetaan tavallisessa henkilökohtaisessa veroilmoituksessasi kohdassa ”muut ansiotulot.” Lisätietoihin voi kirjoittaa, että kyse on 4H-yrityksestä.
 • Esitäytetty veroilmoitus tulee OmaVero-palveluun maalis-huhtikuun aikana. Sitä ennen ”muut ansiotulot” -kohta ei välttämättä ole näkyvissä.
 • Veroilmoituspyyntö tulee verottajalta automaattisesti, jos on saanut verokortin. Verokortin voit myös pyytää verottajalta esimerkiksi OmaVero-palvelun kautta. Alle 16-vuotiaille verokorttia ei lähetetä automaattisesti. Se kannattaakin tilata heti 4H-yritystoiminnan alkaessa, jotta saat myöhemmin myös veroilmoituslomakkeen.
  • Huoltajat voivat hoitaa alle 18-vuotiaiden asioita OmaVerossa ja tilata esimerkiksi verokortin.  
 • Veroja maksat oman ansiotuloveroprosentin mukaisesti. Usein nuoret voivat ansaita jonkin verran nollaverolla. Huomaa, että kaikki vuoden tulot lasketaan verotuksessa yhteen, yrittäjyyden lisäksi myös saamasi palkat ja etuudet.
 • Lopullisen päätöksen veron määrästä tekee verottaja. Tarvittaessa verottaja verottaa seuraavana vuonna lisää.
 • 4H-yrittäjä ei liitä mukaan kuitteja tai tositteita – verottaja pyytää niitä tarvittaessa.Myynti ja yritys kasvaa!

4H-yrityksen määritelmän mukaan yrityksen myynti on vuodessa 50 – 8000 euroa. Kun yläraja tulee vastaan myynnin  suhteen, yritys ei voi enää olla 4H-yritys.

 • Kun 4H-yrityksesi myynti on yli 8000 euroa, kyseessä ei ole enää sellainen pienimuotoinen toiminta, jota 4H-yrittäjyydellä tarkoitetaan. Käytännössä 4H-yritys pitää lopettaa ja miettiä yritystoiminnalle uusi muoto. Yritystoiminnan kasvaessa sinun kannattaa ottaa yhteyttä lähimpään uusyrityskeskukseen, josta saat henkilökohtaista neuvontaa sekä tukea ja apua yritystoimintasi laajentamiseen.
 • Kun yritystoiminnan liikevaihto (=myynti) on 15 000 euroa, yritys on arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisävero tulee maksettavaksi myös takautuvasti, jos raja ylittyy kalenterivuoden aikana.

On erittäin tärkeää, että seuraat 4H-yrityksesi kehittymistä, jotta voit ennakoida kasvun. Jos yrityksesi myynti näyttää kasvavan, kannattaa alv-rekisteriin ilmoittautua jo hyvissä ajoin, jotta saat kerättyä asiakaslaskutuksessa maksettavan arvonlisäveron.