Arvoihimme sisältyvät neljä H-kirjainta sisältävät ajatuksen lapsen ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksestä ja sitä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista. Pidämme arvoja esillä kaikessa toiminnassamme.


HEAD – Harkinta Kehitämme jatkuvasti omaa itsenäistä ajatteluamme. Olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia.

HANDS – Harjaannus Harjoittelemme käytännön ja käden taitoja. Olemme yritteliäitä ja aktiivisia.

HEART – Hyvyys Kunnioitamme ihmisiä ja luontoa. Pidämme huolta itsestämme ja toisistamme. Olemme avarakatseisia sekä yhteistyötaitoisia.

HEALTH – Hyvinvointi Luomme arjen hyvinvointia itsellemme ja muille. Olemme valmiita hyviin tekoihin omassa lähiympäristössämme ja laajemmin maailmassa.Tekemällä oppiminen


Toimintamenetelmämme, tekemällä oppiminen, perustuu amerikkalaisen kasvatusfilosofi John Deweyn teoriaan, jonka mukaan keskeisiä asioita lapsen ja nuoren oppimisessa ovat muun muassa oma kokemus ja yhteisöllisyys. 4H:ssa lapsi ja nuori saa tehdä ja oppia asioita aidoissa ympäristöissä itse toimien. 4H:ssa lapsi ja nuori saa turvallisen ja välittävän harrastusympäristön, aikaa ja kasvua tukevia aikuisia. Tekemällä oppimisen lisäksi kasvatusajattelumme sisältää piirteitä kokemuksellisesta oppimisesta, jonka keskeinen teoreetikko on David A. Kolb.


Yrittäjyyskasvatus


Yrittäjyyskasvatuksella on ollut 4H:ssa tärkeä asema järjestön perustamisesta lähtien. 4H:lla on oma yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli, joka tunnetaan nimellä Kolme askelta työelämään. Kolme askelta työelämään -malli kuvaa oppimisympäristöjä, joita 4H-toiminnassa on. 4H-toiminnassa lapset ja nuoret saavat monipuolisia yrittäjämäisiä valmiuksia.