Opintopisteet


Hyödynnä osaamisesi opinnoissa ja työnhaussa! 4H-yrityksestä on mahdollista saada yhteensä 8 opintopistettä (4H-yrityskoulutus 1 op ja 4H-yrittäjänä toimiminen 7 op), kun tietyt osaamisen kriteerit on hyväksyttävästi esitetty.


Laajuus

 • 4H-yrittäjänä toimimisesta voit saada 7 opintopisteen arvoisen todistuksen. 
 • Yhdellä opintopisteellä tarkoitetaan oppijan arvioitua keskimääräistä 27 tunnin työpanosta osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 
 • 4H-yrittäjänä toimimisen opintopisteytetty todistus edellyttää vähintään kolmen kuukauden ajan yrittäjänä toimimista


Osaamistavoitteet

Kun olet toiminut vähintään kolme kuukautta 4H-yrittäjänä

 • tiedät velvollisuutesi yrittäjänä
 • osaat tehdä yritykseesi liittyviä päätöksiä ja ymmärrät tehtyjen päätösten merkityksen
 • osaat soveltaa asiakaspalvelutaitoja ja viestintä- ja markkinointitaitoja erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä
 • osaat arvioida omaa ja yrityksesi toimintaa sekä raportoida yrityksesi toiminnasta
 • osaat ideoida ja suunnitella yrityksen toimintaa ja ratkaista yritystoiminnassa esiin tulevia haasteita ja ongelmia
 • osaat suunnitella ja toteuttaa kannattavaa yritystoimintaa
OpintopisteetOpetustunnitOpiskelijan työmäärä
7 op20 tuntia 186 tuntia*

              *Laskennallisesti vähintään kolmen kuukauden aikanaSisältö

4H-yrittäjä toimii yrittäjänä vähintään kolme kuukautta, jonka aikana tapahtuu seuraavia.

 • 4H-yrityksen perustaminen
 • Yritystoiminnan suunnitteleminen
 • Liikeidea
 • Yrityksen toteuttaminen
 • Hinnoittelu, kustannuslaskelmat ja kirjapito
 • Yrityksen markkinointi ja viestintä
 • Asiakaspalvelu- ja sosiaaliset taidot
 • Yrityksen toimialaan liittyvät substanssitaidot
 • Yrityksen toiminnasta raportoiminen.


Osaamisen näyttäminen

Opintopisteytetyn todistuksen 4H-yrittäjänä toimimisesta saa, kun arviointiin lähetetystä aineistoista ilmenee osaamistavoitteiden saavuttaminen. 


Osaamista kuvaava aineisto koostuu seuraavista:

1. Yrityksen liiketoimintasuunnitelma

2. Toimintakertomus ja talousraportti

3. Itsearviointilomake 

4. Oppimispäiväkirja


Aineiston saa toimittaa kirjallisesti, blogina, videona, äänitiedostona jne. kuitenkin raportointilomakkeen kautta. Pääasia on, että osaaminen tulee todennettua. Suositeltava tapa on koota kaikki materiaali yhdeksi tiedostoksi.

Opintopisteitä haet 4h.fi -sivuilla olevan lomakkeen kautta. 

Voit täyttää hakemuksen koska tahansa, mutta suositeltava tapa on hakea edellisen vuoden toimintaan liittyvää todistusta 15.1. mennessä. Hakemuksen lisäksi toimitat henkilötiedot opintorekisteriä varten oman 4H-yhdistykseen.


Todistus

4H-yhdistys arvioi osaamistavoitteiden saavuttamisen ja tekee merkinnän suoritetusta opintojaksosta Sivisverkkoon.

Koulutuksen opintopistopisteytetyt todistukset myöntää Opintokeskus Sivis. Sivisverkossa olevaa opintorekisteriä varten tarvitaan osallistujilta tietoja. Vähintään tarvitaan osallistujan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja sukupuolitieto (opintorekisterissä lakisääteinen).

Sivisverkon opintorekisteriin pääsee katsomaan omia tietoja ja tulostamaan omia todistuksia, jos on tunnistautunut Sivisverkkoon. Tunnistautumiseen on kaksi vaihtoehtoa.

 1. Suositeltu tapa: Tunnistaudu itse esim. pankkitunnuksilla. Kirjaudu Sivisverkkoon osoitteessa sivisverkko.ok-sivis.fi. Linkki löytyy myös sähköpostiisi saapuneesta viestistä, jossa kerrotaan Sivisverkkoon tehdystä suoritusmerkinnästä. Kun tunnistaudut itse, saat käyttöösi Sivisverkon kaikki ominaisuudet. Voit esim. tulostaa todistuksesi opintorekisteristä aina halutessasi.
 2. Varavaihtoehto: Täytä henkilötietolomake. Toimita se kouluttajalle tai 4H-yhdistykseesi. Näytä samalla henkilötodistuksesi. 4H-yhdistys tekee tunnistautumisen Sivisverkkoon. Tämä tunnistautuminen ei ole yhtä vahva, kuin itse tehty pankkitunnistautuminen.