Sylyvin laavu 2020


Sylyvin laavu. Kuva: Timo Marjusaari


Meriläisen montulle saatiin syksyllä 2020 yhteistyössä toteutettua ajanviettopaikaksi Sylyvin laavu ja puucee. Laavu on sijoitettuna Soidinkallion luontopolun läheisyyteen ja sinne on esteetön kulku myös pyörätuolilla.  Laavun vierestä löytyy talvisin lapsille leikkipaikaksi pulkkamäki ja liikunnannälkäisille  valaistu hiihtolatu. 

Luontopolulle puolestaan on matkaa sata metriä Teuvo Hyötylän mukaan. 

Yhdistysten edustajina vasemmalta oikealle; Rauno Karhukorpi (Perhojokilaakson retkeilijät), Teuvo Hyötylä (Sydänyhdistys) ja Timo Marjusaari (Halsuan 4H-yhdistys) Kuva: Sanni Aho


Nimensä laavu on saanut montun aikaisemmin omistaneesta Sylvi Joesta. Monttu syntyi, kun harjun hiekkaa käytettiin padon rakentamiseen Keinojärvellä.  Nykyään monttu on kokonaisuudessaan kunnan omistuksessa, joka huolehtiikin laavun ja sen läheisyyden kunnossapidosta. 

Sylyvin laavun välittömässä läheisyydessä on myös invaliuskalla varustettu ulkovessa. Kuva: Sanni Aho


Ilkivallalta välttyäkseen laavu on saanut valvontakameran, jotta paikka pysyisi kaikille viihtyisänä. 

Sylyvin laavu sai Pirityisten Virkku-hankkeelta tukea 8000 euroa ja osa kustannuksista katettiin talkoilla. Loput kulut jaettiin Perhonjokilaakson retkeilijoiden, Halsuan 4H-yhdistyksen, ja Sydänyhdistyksen kesken. 

Laavun ja puuceen piirustusten laatijana puolestaan toimi Markku Jyrkkä, kun taas käytännöntyön toteuttajina olivat Kankaan veljekset. 

Halsuan kirkkoherra Juha Karhulahti siunasi uuden laavun käyttöön.


Lähde:

Aho, S. 22.10.2020. Sylyvin monttu sai laavun. Perhonjokilaakso nro. 43 (s.12).