Päiväkoti


Päiväkodin työtehtäviin kuuluu vakituisten työntekijöiden avustaminen lastenhoidossa. Yleisimpiä askareita ovat lasten kanssa leikkiminen, pukeminen, syöttäminen, vahtiminen, vaipan vaihto ja vessassa avustaminen, nukuttaminen sekä kaikki muu lasten hoitoon liittyvä. 

Päiväkotiapulaisella saa olla silmät selässä, luottamus taskussa ja homma hanskassa. Työtehtäviin perehdytetään, mutta aikaisemmasta kokemuksesta lastenhoidossa on hyötyä.

Työ on erittäin vastuullista ja siinä tarvitaan oma-aloitteisuutta, pitkäjänteisyyttä ja leikkimielisyyttä. Jos koet kutsumusta työskennellä lasten parissa, on tämä ehdoton kesätyöpaikkasi!

18-vuotta täyttäneet nuoret, joilta löytyy aikaisempaa kokemusta lastenhoidosta, voivat toimia päiväkodissa myös sijaistustehtävissä esimerkiksi osan vakituisista työntekijöistä ollessa kesälomilla. Sijaistus voi olla päivä-, ilta- ja viikonlopputyötä ja siitä maksetaan lakisääteinen palkka toteutuneiden tuntien mukaisesti. 

Sijaistuksia voi parhaassa tapauksessa jatkua kesän jälkeenkin, eli voit jatkaa työskentelyä myös opiskelun ohella!