Oppimispäiväkirja


Oppimispäiväkirja on hyödyllinen tapa pohtia omaa oppimista. Moniin opintosuorituksiin liittyen oppimispäiväkirjan tekeminen on pakollistakin.

Kun aloitat oppimispäiväkirjan tekemisen, tarkasta opintojakson osaamistavoitteet. Niihin pitäisi löytää vastineita oppimispäiväkirjaa tehdessä. Oppimispäiväkirja kannattaa aloittaa omilla nimi- ja yhteystiedoilla sekä lyhyellä toiminnan kuvauksella: mitä, miksi, missä, kenelle, miten.


Kun teet oppimispäiväkirjaa, mieti seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä innosti?
 • Mikä kiinnosti?
 • Mikä tuntui helpolta?
 • Mikä tuntui vaikealta?
 • Mikä sinua haastoi?
 • Mistä asioista tulit iloiseksi?
 • Ärsyttikö jokin asia?
 • Tuntuiko jokin asia liian helpolta?

Kysymysten jälkeen pohdi:

 • Mitä opit ja oivalsit.
 • Mitä jäi vielä epäselväksi.
 • Mihin asioihin kaipasit apua tai ohjeita.
 • Mitä hyötyä oppimastasi on. Mitä hyötyä tästä kaikesta on ollut.
 • Toteutuivatko ne oppimistavoitteet, jotka oli asetettu.
 • Saavutitko ne oppimistavoitteet, jotka tälle asialle oli laitettu.